• พุธ. ส.ค. 17th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564

เรามาคัดแยกขยะกันเถอะ

คิดก่อนใช้ประหยัดไฟไม่ใช่เรื่องยาก

การป้องกันโรคเอดส์

10 วิธีดูแลสิ่งแวดล้อมง่าย ๆ ด้วยตัวเรา

เรามาร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด

วิธีการป้องกันไฟไหม้

ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลพระขาว

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลพระขาว

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560