หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

นายสำเนา เกษรโอสถ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

 

เตือนภัย เส้นทางเดินพาย
รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ

GIS ข้อมูลลุ่มน้ำ
NWP Model    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

 

 

   

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit