• อังคาร. ธ.ค. 6th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงสร้างส่วนราชการ

  • Home
  • กองช่าง

กองช่าง

กองคลัง

สำนักปลัด

หัวหน้าส่วนราชการ

โครงสร้างสมาชิกสภา

โครงสร้างฝ่ายบริหาร

โครงสร้างองค์กร

หัวหน้าส่วนราชการ