• อังคาร. ธ.ค. 6th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนต่างๆ

  • Home
  • แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ปี 2564

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ร…

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 – 2570

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว งบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564