• ศุกร์. ก.ย. 30th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องทั่วไป

  • Home
  • จิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การ…

โครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะแบบคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว&nb…

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB03/2565 การจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟทางสาธารณะบริเวณเขื่อนริมน้ำ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลพระขาว

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

แบบ สขร.1

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้…

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส …

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

สาระสำคัญ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ประกาศ อบต.พระขาว

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี …

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประ…