• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องทั่วไป

  • Home
  • รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส …

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

สาระสำคัญ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้…

ประกาศ อบต.พระขาว

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี …

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประ…

รายงานการประเมินประสิทธิภาพ

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ เรื่องการลงท…

รายการการกำกับติดตามฯ

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานป…

แบบประเมินความพึงพอใจ