• เสาร์. ก.พ. 4th, 2023

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

  • Home
  • กิจกรรมล้างถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง

กิจกรรมล้างถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง

กิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณเหตุบริเวณทางข้าม”

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่…

กิจกรรม จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณวัดสันติการาม (วัดสีคต)

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 อ…

โครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่…

โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่…

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2…

ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ในเขต ต.พระขาว

อบต.พระขาว ได้ดำเนินการทำความส…

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2565 ( 21/ก.พ./2565 )

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์…

โครงการเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ปีงบประมาณ 2564 ( 30/ก.ย./2564 )

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได…