• เสาร์. ก.พ. 4th, 2023

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

  • Home
  • โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหารุนแรงหรือวิกฤติตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560 ( 1/พ.ค./2561 )

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหารุนแรงหรือวิกฤติตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560 ( 1/พ.ค./2561 )

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่…

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ( 1/พ.ค./2561 )

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล…

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ( 1/พ.ค./2561 )

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได…

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ( 1/พ.ค./2561 )

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได…