• พุธ. ส.ค. 17th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

  • Home
  • จิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การ…

วันทำความสะอาดบริเวณวัดสันติการาม(สีคต) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์การ…

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพระขาว ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว&nb…

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี  2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวร่ว…

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีและประชาชน และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มและองค์กรในเขต อบต.พระขาว ประจำปี 2565“การฝึกอาชีพสานตะกร้าจากหวายเทียม”

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวจึง…

โครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะแบบคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว&nb…

กิจกรรมล้างถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง

กิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณเหตุบริเวณทางข้าม”

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่…

กิจกรรม จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณวัดสันติการาม (วัดสีคต)

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 อ…

โครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่…