• อังคาร. ธ.ค. 6th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

  • Home
  • โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ปี ๒๕65

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ปี ๒๕65

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 อง…

โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ปี 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 กองทุนห…

จิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การ…

วันทำความสะอาดบริเวณวัดสันติการาม(สีคต) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์การ…

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพระขาว ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว&nb…

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี  2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวร่ว…

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีและประชาชน และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มและองค์กรในเขต อบต.พระขาว ประจำปี 2565“การฝึกอาชีพสานตะกร้าจากหวายเทียม”

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวจึง…

โครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะแบบคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว&nb…

กิจกรรมล้างถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง

กิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณเหตุบริเวณทางข้าม”

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่…