• พุธ. ส.ค. 17th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Home
  • ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คิดก่อนใช้ประหยัดไฟไม่ใช่เรื่องยาก

เรามาคัดแยกขยะกันเถอะ

การป้องกันโรคเอดส์

10 วิธีดูแลสิ่งแวดล้อมง่าย ๆ ด้วยตัวเรา

เรามาร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด

วิธีการป้องกันไฟไหม้

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลพระขาว

ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลพระขาว

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560