• ศุกร์. ก.ย. 30th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Home
  • จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2565

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2565

จดหมายข่าว ฉบับพิเศษ เดือนสิงหาคม 2565

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน

สินค้า OTOP

สินค้า OTOP พัดสาน

ข้อมูลผู้สูงอายุ

ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเ…

คนพิการจดทะเบียนมีบัตรคนพิการ ได้รับสิทธิอะไรบ้าง

14 วิธีขับรถประหยัดน้ำมัน