• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Home
  • ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อ…

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นาย…

เช็คลูกน้อยให้รอดโควิด

ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนของเด็กอายุ 5 – 11 ปี

การปฏิบัติตัวของผู้สัมพันใกล้ชิดเสี่ยงสูง COVID-19

คำแนะนำการฉีดวัคซีน Pfizer สูตรสำหรับเด็กเล็กขวดฝาส้ม

คำแนะนำผู้ติดเชื้อ COVID-19 กักตัวที่บ้าน

รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2564