• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประกวดราคา

  • Home
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 6 (ซอยสถานีตำรวจภูธรพระขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 6 (ซอยสถานีตำรวจภูธรพระขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณซอยตาพร องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณซอยร้านบุญนำ

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 6 (ซอยบ้าน น.ส.หน่อย จำนงภักดิ์) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564)

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564