• อังคาร. ธ.ค. 6th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • Home
  • ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเรื่องทุจริต