• ศุกร์. ก.ย. 30th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

  • Home
  • คิดก่อนใช้ประหยัดไฟไม่ใช่เรื่องยาก

คิดก่อนใช้ประหยัดไฟไม่ใช่เรื่องยาก

การป้องกันโรคเอดส์

10 วิธีดูแลสิ่งแวดล้อมง่าย ๆ ด้วยตัวเรา

เรามาร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด

วิธีการป้องกันไฟไหม้

ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลพระขาว

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลพระขาว

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560

ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย?และขยะที่ย่อยสลายได้