• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

  • Home
  • ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560