• ศุกร์. ก.ย. 30th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

  • Home
  • แจ้งเตือนคนไทยห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชดังกล่าว

แจ้งเตือนคนไทยห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชดังกล่าว

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการ…

เตือนภัย มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขติดตามการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙

กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนร…

อาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้กัญชา

กรมการแพทย์ แจ้งเตือนประชาชน ก…

คำแนะนำป้องกันโรคโควิด ๑๙ เมื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่

กระทรวงสาธารณสุข มีคำแนะนำประช…

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพระขาว ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว&nb…

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี  2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวร่ว…

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีและประชาชน และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มและองค์กรในเขต อบต.พระขาว ประจำปี 2565“การฝึกอาชีพสานตะกร้าจากหวายเทียม”

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวจึง…