• เสาร์. ก.พ. 4th, 2023

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดือน: ธันวาคม 2565

  • Home
  • ทำความสะอาดบริเวณ วัดพระขาว

ทำความสะอาดบริเวณ วัดพระขาว

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 องค์การ…

งบแสดงฐานะทางการเงิน

จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประ…

รายงานผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2565

9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 9 ธันวาคม 2565″วั…

การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 บริเวณแนวเขตติด อ.บางไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)