• อังคาร. ธ.ค. 6th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดือน: ตุลาคม 2565

  • Home
  • ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (บ้านครูวิรัช) ตำบลพระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)