• เสาร์. ก.ค. 2nd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดือน: มิถุนายน 2565

  • Home
  • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB03/2565 การจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟทางสาธารณะบริเวณเขื่อนริมน้ำ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลพระขาว

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB03/2565 การจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟทางสาธารณะบริเวณเขื่อนริมน้ำ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลพระขาว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟทางสาธารณะบริเวณเขื่อนริมน้ำ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลพระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 วิธีขับรถประหยัดน้ำมัน

สารพัดวิธี ประหยัดไฟ ลดใช้พลังงานในบ้าน

ลดการใช้ถุงพลาสติก

ลดโลกร้อนจากการงดใช้กล่องโฟม

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ขอ…

เกษตรกรไทยร่วมใจหยุดเผาไร่นา

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ขอ…

ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว

10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัด

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย