• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดือน: พฤษภาคม 2565

  • Home
  • รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส …

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2…

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565

สาระสำคัญ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้…