• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดือน: กุมภาพันธ์ 2565

  • Home
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรา…

E-Service

สำนักปลัด คำร้องทั่วไป คำร้องแ…

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2565 ( 21/ก.พ./2565 )

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์…

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565

เช็คลูกน้อยให้รอดโควิด

ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนของเด็กอายุ 5 – 11 ปี

คำแนะนำการฉีดวัคซีน Pfizer สูตรสำหรับเด็กเล็กขวดฝาส้ม

การปฏิบัติตัวของผู้สัมพันใกล้ชิดเสี่ยงสูง COVID-19

คำแนะนำผู้ติดเชื้อ COVID-19 กักตัวที่บ้าน

รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2564