• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดือน: กันยายน 2564

  • Home
  • โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ปีงบประมาณ 2564 ( 30/ก.ย./2564 )

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ปีงบประมาณ 2564 ( 30/ก.ย./2564 )

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได…

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุง คสล.หมู่ 4 ต.พระขาว(บริเวณซอยบ้านนายไสว สุขสมพักตร์) อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564