• เสาร์. ก.พ. 4th, 2023

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง : 161
0 0

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี พ.ศ.2564-2566)
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น – สูง)

นักบริหารงานทั่วไป (ต้น – สูง)

นักบริหารงานการคลัง (ต้น – สูง)

นักบริหารงานช่าง (ต้น – สูง)

นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ)

นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ)

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน -อาวุโส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน – อาวุโส)

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน – อาวุโส)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน – อาวุโส)

นายช่างโยธา (ปฎิบัติงาน – อาวุโส)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน – อาวุโส)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %