• อังคาร. ธ.ค. 6th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพระขาว ประจำปี 2565

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง : 51
0 0

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุว่ามีความสำคัญต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการดูแลเอาใจใส่  ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และจะต้องได้รับการส่งเสริมในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมตามสภาพร่างกาย จิตใจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลพระขาว เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจ  การดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ ของผู้สูงอายุเอง และเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพระขาว ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลพระขาว ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน ในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %