• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( 9/เม.ย./2564 )

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง : 12
0 0

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้ตระหนักถึงความสำคัญโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพที่ดีมีการส่งเสริมการดำเนินงานตามาตรการป้องกันด้านสุขอนามัยต่างๆ การป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต้องการเรียนรู้ตลอดจนได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 18 เดือนมีนาคม 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %