• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน ปี 2564 ( 9/เม.ย./2564 )

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง : 14
0 0

การเพิ่มของขยะที่เป็นปัญหาใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจุลภาคและมหา ภาค กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนการดำเนิน โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕2 จนถึงปัจจุบัน นั้น ถือได้ว่าเป็น โครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ชุมชนทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมา ใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำ ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้ดำเนินจักโครงการนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %