• เสาร์. ก.พ. 4th, 2023

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ปี ๒๕65

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง : 83
0 0

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬา สามารถแสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาได้อย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %