• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง : 14
0 0

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายสำเนา เกษรโอสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ในการนี้ นายสำเนา เกษรโอสถ นายกอกค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบล ลดความเสี่ยงการทุจริตและมีความโปร่งใสต่อไป
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %