• พุธ. ส.ค. 17th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

จิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การ…

วันทำความสะอาดบริเวณวัดสันติการาม(สีคต) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์การ…

๖ วิธีป้องกันตัวเอง จากฝีดาษวานร

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโ…

แจ้งเตือนคนไทยห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชดังกล่าว

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการ…

เตือนภัย มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขติดตามการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙

กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนร…

อาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้กัญชา

กรมการแพทย์ แจ้งเตือนประชาชน ก…

คำแนะนำป้องกันโรคโควิด ๑๙ เมื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่

กระทรวงสาธารณสุข มีคำแนะนำประช…

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพระขาว ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว&nb…