• อังคาร. ธ.ค. 6th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังประปา ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลพระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

การสานตะกร้าจากหวายเทียม

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (บ้านครูวิรัช) ตำบลพระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

10 เคล็ดลับใช้ facebook บุกตลาดออนไลน์ให้ปัง

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2565

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ปี ๒๕65

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 อง…

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2565

จดหมายข่าว ฉบับพิเศษ เดือนสิงหาคม 2565

4 ข้อต้องทำ! หลังท่องเที่ยววันหยุด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โด…