ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561

IMGIMG_0009IMG_0010IMG_0011IMG_0012IMG_0014IMG_0015IMG_0015IMG_0016