ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

IMG_0001IMG_0002IMG_0003IMG_0004IMG_0005IMG_0006IMG_0007