ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)

แบIMGIMG_0001IMG_0002

IMG_0003IMG_0004IMG_0005

IMG_0006IMG_0007IMG_0008

IMG_0009IMG_0010IMG_0011

IMG_0012IMG_0013IMG_0013

IMG_0014IMG_0015IMG_0016