ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2560 (สขร.1)

IMGIMG_0001IMG_0002

IMG_0003IMG_0004IMG_0006

IMG_0006IMG_0007IMG_0008