ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (สขร.1)

IMGIMG_0001IMG_0002

IMG_0003IMG_0004IMG_0005