ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวเรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว 19897927_1519503504781200_1584069351_o