โครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะแบบคัดแยกก่อนทิ้ง

20150902_090620 20150902_090644 20150902_090936 20150902_090940 20150902_104437 20150902_104451 20150902_104621 20150902_112124 20150903_100455 20150903_100552